Maa- ja ehituskorraldus

MAAMÕÕTMINE JA EHITUSGEODEESIA

Töö kiire ja korralik. Teostame üle Eesti kõiki maamõõdutöid, sh:

  • Katastrimõõtmine
  • Insenerigeodeesia, sealhulgas ehitusgeodeesia ja markšeideri tööd
  • Topograafilised tööd

Omame järgmisi tegevuslube:

Registreeringu nr Registreerimise kuupäev Tegevusala
KP00010 04.03.2004 Kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise projekteerimine. Markšeideritööd
EK10766134-0001 19.03.2003 Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine. Konstruktsioonid, hüdrotehnilised ehitised
EG10766134-0001 19.03.2003 Ehitusgeodeetilised ja geoloogilised uuringud. Ehitusgeodeetilised tööd , ehitusgeoloogilised (geotehnilised) uuringud, insenertehnilised geodeesiatööd
EJ10766134-0001 19.03.2003 Ehitusjuhtimine. Ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine
EP10766134-0001 19.03.2003 Projekteerimine. Konstruktsioonid, hüdrotehnilised ehitised
EO10766134-0001 19.03.2003 Omanikujärelevalve. üldehituslik, vee- ja kanalisatsioonitööd
EH10766134-0001 19.03.2003 Ehitamine. üldehituslik, hüdrotehnilised ehitised
ME0230-00 15.5.2013 Maaparandussüsteemi ehitamine
MO0230-00 15.5.2013 Maaparandussüsteemi omanikujärelvalve
MP0230-00 15.5.2013 Maaparandussüsteemi projekteerimine
MU0230-00 15.5.2013 Maaparanduse uurimistöö
KP00010 04.03.2004 Kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise projekteerimine. Markšeideritööd
TME001861 04.03.2004 Majutusteenuse osutamine
579 30.05.2008 OÜ Gepa Maa- ja ehituskorraldus

Kasutame järgmist riist- ja tarkvara:

  • Mõõtmisel kasutame kaasaegseid GPS tehnoloogiaid.
  • Tahhumeeter TRIMBLE S6 3“ autolock DR300+
  • Tahhümeeter GEODIMETER 440
  • Nivelliir H3K
  • Programm GEO ver 11.5
  • Programm GEO ver 12
  • Programm Microstation 95