Maa- ja ehituskorraldus

TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISTE PROJEKTEERIMINE

Projekteerime detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste alusel järgmiseid tehnovõrke: teed, vee- ja kanalisatsioonitsüsteemid ja trassid, gaasitrassid, spordiväljakud jms rajatised

Täpsem info: 55612600

vahur@gepa.ee