Maa- ja ehituskorraldus

EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMINE

Tegeleme peamiselt arhitektuur-ehitusliku projekteerimise ja projektjuhtimisega. Peamiselt tegeleme eramute, korterelamute, palkhoonete ja tööstushoonete arhitektuur- ehitusliku projekteerimise ja projektjuhtimisega. Teostame ka olemasolevate ehitiste mõõdistus- ja laiendusprojekte ning oleme abiks ehitusega seonduval asjaajamisel.