Maa- ja ehituskorraldus

KOV SUUNATUD TEENUSED

Ettevõtte üheks sihtgrupiks on kohalikud omavalitsused ning meie eesmärk on kvaliteetteenusepakkumine, mis abistaks kohalikel omavalitsustel täitaneile seadusega pandud ülesandeid. Pakume käsunduse korras järgmisi kohalikele omavalitsustele suunatud teenuseid:

  • Arengukavade koostamine
  • Üldplaneeringute koostamine
  • Kohaliku omavalitsuse ülesanded maareformi läbiviimisel
  • Ehitustegevuse korraldamine vallas