Vastutav isik Maastikuarhitekt Kati Soonvald (magistrikraad) 19.06.2009.a